Våra anställda betyder mycket för företaget. De har ofta en direktkontakt med kunderna. Eftersom våra montörer ofta arbetar på återkommande platser, är det vanligt att kunderna ringer direkt till montören när något ska utföras. Att våra anställde jobbar nära kunden och har en bred kompetens är en styrka för oss.

Roslagens Styrinstallation AB är en arbetsplats där det är högt i tak. Det ska vara roligt på arbetet! Men alla i personalstyrkan arbetar med frihet under ansvar och ska vara professionella mot kunder och kollegor.

Vi erbjuder friskvård till vår personal och fortlöpande kompetensutveckling. Mår de anställda bra, får du det bemötande och den service som alla våra kunder förtjänar.