En förebyggande serviceåtgärd är termografering med en IR-kamera i alla förekommande elektriska anläggningar, hus och fastigheter, industrianläggningar etc. Termografering kan visa sig oerhört lönsamt för dig genom undvikande av oplanerade driftstopp, besparing av driftkostnader, kortare felsökningstider etc.

 

termografering