Roslagens Styr är ett certifierat företag i katergori 1.
Detta innebär att vi får jobba med all förekommande kyla, värmepumpar och komfort, oavsett köldmediemängd.
  • Värmepumpar
  • Komfortkyla
  • Installationer
  • Kyl & Frys
  • Konverteringar
  • Årliga kontroller
  • Service

trans_1x1