Roslagens Styr Installation är certifierade för SS EN ISO 14001 miljösystem och SS EN ISO 9001 kvalitetssystem. Förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, kompetent och engagerad personal ingår i vår strävan att göra jobbet rätt första gången med 0-felsfilosofi. Alla som arbetar inom företaget skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder där vi uppfattas som en god leverantör och entreprenör

Kvalitet i verksamheten bygger på allas medverkan.

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledning

Vad kännetecknar dagens framgångsrika företag? Ett kännetecken är kvalitet. Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter/tjänster.

En certifiering genom Scandinavian Business Certifikation är ett sätt att visa att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar