Roslagens Styr Installation är certifierade för SS EN ISO 14001 miljösystem och SS EN ISO 9001 kvalitetssystem. Förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, kompetent och engagerad personal ingår i vår strävan att göra jobbet rätt första gången med 0-felsfilosofi. Alla som arbetar inom företaget skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder där vi uppfattas som en god leverantör och entreprenör

Kvalitet i verksamheten bygger på allas medverkan.


Visa vårat certifikat

ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem

Miljöarbete som är kompetent utfört och kommunicerat innebär viktiga fördelar för Ert företag. Detta miljöarbete:

  •       förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld
  •       ger goodwill
  •       ger effektiva kostnadsbesparingar
  •       bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft