GDPR, den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter PUL, påverkar oss alla, både som företag och konsument. Som konsumenter har vi ett bättre skydd och fler rättigheter. Som företag har vi skyldighet att skydda och förvara alla våra kunders kontaktuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi samlar in och använder våra kunders och intressenters uppgifter för att kunna genomföra uppdrag och hantera alla rättsliga grunder.

Hela vår integritetspolicy finns lättillgänglig på vår hemsida om du vill läsa utförligare om vår hantering av dina personuppgifter, dina rättigheter och våra skyldigheter. Undrar du över vilka uppgifter vi har om dig eller vill få dem raderade så kontakta oss så hjälper vi till.