Roslagens Styrinstallation AB bedriver verksamhet inom nedanstående områden:

  1. Datanät, Fiber, Koppar och Bredband
  2. Elbilsladdare
  3. Högspänning
  4. Kraft och belysning
  5. Styr- och reglersystem
  6. Tele- och larminstallationer
  7. Underhåll och service
  8. Installationer och service på värmepumpar
  9. Solceller

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i norra Stockholmsområdet.