För att uppnå EU:s energikrav behövs olika typer av energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsautomatisering är en av åtgärderna som ger stora energibesparingar. För att nå hela vägen till att uppfylla energimålen och göra ytterligare energieffektiviseringar behöver de boende bli mer delaktiga.

Genom individuell mätning kan mätdata användas till att debitera, få jämnare inomhustemperatur, kartlägga energianvändningen och informera boende – både via TV, mobiltelefon och webb.

Välj rätt grund

Det är viktigt att välja rätt grund, både en stabil infrastruktur men också ett system som både är öppet, flexibelt och skalbart. Vår erfarenhet är att boendes och fastighetsförvaltningens förväntningar växer i takt med användningen. Det går snabbt att se nyttan med ökad mängd mätpunkter för att få mer information, med djupare detaljer och oftare. Boende önskar se sin egen förbrukning, helst i realtid för att kunna påverka.

IP-baserad infrastruktur

Av denna anledning förespråkar vi en insamlingsenhet, som har stöd för olika mätare och använder en driftsäker kommunikationslösning, en IP-baserad infrastruktur. Genom använda det IP-baserade fastighetsnätet behövs inga nya kablar dras och nätet kan utnyttjas till fler boendetjänster, såsom bredband, tv och telefoni.

Vad ska då mätas?

Mer information skapar större kunskap om din fastighet och vad energin tar vägen. Vikten ska läggas vid att mäta det som tillför mest för behovet och nyttan. Är målet att debitera förbrukning, informera eller ha ett verktyg för att analysera och styra fastigheten?

Fokusera på el, vatten och temperatur

KTC erfarenheter visar att den största potentialen för besparing finns vid individuell mätning och debitering av el och varmvatten. I många fall tycker vi även att det är fördelaktigt att mäta kallvattenflödet då det användas för att detektera läckage, aktivitet vid äldreboende mm. Vid implementering bör även rumstemperaturen i lägenheten mätas, för att nyttja den i samband med injustering och optimering av det centrala värmesystemet.

Hämta broschyr Individuell Mätning från KTC

Vi söker lagmedlemmar för vår växande verksamhet


Vi på Roslagens Styrinstallation AB har sett en positiv tillväxt och behöver nu fylla på vårt team med skickliga styr-installatörer/tekniker. Om du letar efter en stabil och positiv arbetsplats för en långvarig anställning kan det här vara rätt tillfälle för dig.

Ansökan:

Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Patrik Simoncic, VD på patrik.s@roslagens-styr.se
eller genom våran kontaktsida.
Vi går igenom ansökningar löpande.

Vi ser fram emot att välkomna nya medlemmar till Roslagens Styrinstallation AB

Denna stängs om 20 seconds