Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2 800 medlemsföretag med sammanlagt 26 500 anställda som omsätter 33 miljarder kronor.

95 procent av EIO-företagen har färre än 25 anställda. Våra medlemsföretag jobbar inom hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet och tele, data och säkerhet. Konsumentmarknaden är ett annat intressant område.

Sedan 1906 – alltså i över hundra år – har vi på EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft. Det gör vi genom att driva frågor där EIO och medlemsföretagen gemensamt kan nå längre än vad en enskild medlem kan. EIO bedriver till exempel lobbyverksamhet och opinionsbildning och organisationen är remissinstans i viktiga frågor som rör branschen.

Som medlem i EIO får du hjälp att hålla reda på samhällets alla regler, förordningar och bestämmelser. Vi hjälper dig att anpassa dig till allt nytt som dyker upp inom elteknikbranschen.

EIO träffar kollektivavtal för medlemsföretagen.


Läs mera på EIO Hemisda