Roslagens Styrinstallation utför analyser i fastigheter för att minska energiåtgången och därmed CO2-utsläppen.

Vi gör en bedömning om hur din fastighet ser ut, exempelvis vilka fönster som finns och hur ventilationen är uppbyggd. Därefter kommer vi med åtgärdsförslag och utför även dessa åtgärder.